Vedoucí řešitelka projektu
Prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.

Přírodovědecká fakulta UP
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc

tel.: 585 634 180
mail: danuse.nezvalova@upol.cz

Řešitelská pracoviště

Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc
Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové
Centrum humanitních studií Univerzita T. Bati Zlín

Řešitelé

prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc., UP Olomouc
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., UTB Zlín
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., UHK Hradec Králové
doc. RNDr. Jaroslav Jurčák, Ph.D., UP Olomouc
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc., UP Olomouc
doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., UP Olomouc
RNDr. Renata Holubová, CSc., UP Olomouc
Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D. UTB Zlín
Mgr. Karla Hrbáčková, UTB Zlín